Diller

Birinci Sınıf Öğrencileri Bölüm Hocalarıyla Tanışma Programında Biraraya Geldi

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD akademik ve idari personeli bölüm birinci  sınıf öğrencileriyle bir tanışma programı gerçekleştirdi.

Programda ilk önce birinci sınıf öğrencilerine Elazığ Şehri, Fırat Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi bir sunumla tanıtıldı.  Ayrıca öğrencilere ders geçme, sınav ve sınıf geçme sistemi, öğrenci kulüpleri, spor ve kültürel faaliyetler ile Farabi & Erasmus programarı hakkında bilgi verildi.