Diller

Akademik Personel

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları

 

Doç. Dr. Mehmet TURAN

E-posta :  mturan@firat.edu.tr
www.mehmetturan.com

Tel : 424-2370000/ 4832

İlk Okuma Yazma Öğretimi, Eğitimde Program Geliştirme,
İlköğretim, Kişisel Web Sayfası 1: www.mehmetturan.com
Web Sayfa 2: www.okumayazma.com
 

 

Doç. Dr.  İrfan EMRE

E-posta : iemre@firat.edu.tr

Tel :424-2370000-4835

Botanik
 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Seda KERİMGİL ÇELİK

E-posta :  skerimgil@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-4847

--------------------------- 
 

Dr. Öğr. Üyesi Muammer BAHŞİ

E-posta : muammerbahsi@firat.edu.tr ,

 muammerbahsi@hotmail.com

Tel : 0-424-2370000-4820

Biyoloji/Biology, Biyokimya/Biochemistry,

Biyoloji Eğitimi/Biology Education,

Fen Eğitimi/Science Education

 

 
 

 

 Dr. Öğr. Üyesi  Eyüp BOZKURT
 

E-posta :  ebozkurt@firat.edu.tr , 

e.bozkurt_2364@hotmail.com

Tel : 0-424-2370000-4831
 

 
 
 

 

Arş. Gör. Yasemin KUBANÇ
 

E-posta : y_kubanc@hotmail.com , 

ykubanc@firat.edu.tr

Tel : 0-424-2370000-4827

İlkokul matematik öğretimi,

Aritmetik sözel problemlerde öğrencilerin yaşamış olduğu zorluklar

 

 

 

Arş. Gör. Erdal ZENGİN

Eposta :ezengin@firat.edu.tr,

Tel: 0424-2370000-4830

 

 

Türkçe