Diller

Ders Listesi

 

Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans derecesini alabilmek için öğrenciler, 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

DERS KODU

TÜRKÇE DERS ADI

T P K

DERS TÜRÜ

İSÖ 501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 502

Nitel Araştırma Yöntemleri

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 503

Eğitim İstatistiği

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 504

İlköğretimde Program Geliştirme   

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 505

İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Süreci

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 506

Çocuk Gelişimi

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 507

Çocuk Tanıma Teknikleri

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 508

Yaratıcılık Eğitimi

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 509

İlköğretimde Eğitim Teknolojisi Uygulamaları I

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 510

İlköğretimde Eğitim Teknolojisi Uygulamaları II

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 511

İlköğretimde Yapı Ve İşleyiş

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 512

İlköğretimde Öğretmenlik Sorunları

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 513

Öğrenmede Bireysel Farklılıklar Ve Uygulamalar

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 514

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 515

Toplumsal Bağlamda Eğitim          

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 516

İlköğretimde Oluşturmacı Öğretme Ve Öğrenme Yaklaşımlarının Uygulamaları

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 517

İlköğretimde Öğretim Tasarım Uygulamaları

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 518

Zorunlu Eğitim Ve Avrupa Birliği Entegrasyonu

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 519

Yaratıcı Drama

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 520

Okul Yönetimi Ve Kültürü

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 521

Sınıf Yönetimi Ve Disiplin

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 523

İlköğretim Eğitiminde Çağdaş Gelişmeler

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 524

İlköğretimin Sorunları

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 525

İlköğretimde Rehberlik

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 526

Çocuk Edebiyatı Ve Eğitimi

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 527

Okuma Yazma Öğretimi, Sorunlar Ve Çözümler

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 528

Yaratıcı Okuma Ve Yazma Eğitimi

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 529

İlköğretimde Türkçe Eğitimi           

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 532

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 533

İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni        Yaklaşımlar

 

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 534

İlköğretim Matematik Öğretiminde Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 535

İlköğretim Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

 

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 538

İlköğretimde Müzik Eğitim Prog. Ve Metotlar I

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 539

İlköğretimde Müzik Eğitim Prog. Ve Metotlar II

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 579

İlk Okuma Yazma Öğretiminin Tarihsel Temelleri

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 580

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 581

Hayat Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 582

Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Yönetim

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 583

Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Öğretim Ve Sorunları

3 0 3

Seçmeli

İSÖ 597

Yüksek Lisans Semineri

 - - -

Seçmeli

İSÖ 599

Yüksek Lisans Tezi

 - - -

Seçmeli

İSÖ 701

Uzmanlık Alanı Dersi

6 0 0

Seçmeli

EĞTENS 701

Eğitimde İstatistik Uygulamaları

3 0 3

Zorunlu

EĞTENS 702

Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3 0 3

Zorunlu

 
Türkçe