Diller

Yeni Öğretim Programı

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK OLAN

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİRİNCİ YIL

 

I. YARIYIL

 

II. YARIYIL

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT01

Eğitime Giriş

2

0

2

3

EGT02

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

3

EGT03

Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

3

EGT04

Eğitim Felsefesi

2

0

2

3

AİT109

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

2

0

2

3

AİT110

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

2

0

2

3

YDİ107

Yabancı Dil 1

2

0

2

3

YDİ108

Yabancı Dil 2

2

0

2

3

GK01

Türk Dili 1

3

0

3

5

GK03

Türk Dili 2

3

0

3

5

GK02

Bilişim Teknolojileri

3

0

3

5

SNÖ120

Çevre Eğitimi

2

0

2

4

SNÖ110

İlkokulda Temel Matematik

3

0

3

5

SNÖ121

İlkokulda Temel Fen Bilimleri

3

0

3

5

SNÖ111

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

2

0

2

3

SNÖ122

Türk Tarihi ve Kültürü

2

0

2

4

 

TOPLAM SAAT

19

0

19

30

 

TOPLAM SAAT

18

0

18

30

 

İKİNCİ YIL

 

III. YARIYIL

 

IV. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT05

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

EGT07

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

EGT06

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

EGT08

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

EGTS

Seçmeli 1

2

0

2

4

EGTS

Seçmeli 2

2

0

2

4

GKS

Seçmeli 1

2

0

2

3

GKS

Seçmeli 2

2

0

2

3

SNÖS

Seçmeli 1

2

0

2

4

GK04

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

SNÖ230

İlkokulda Drama

2

0

2

4

SNÖS

Seçmeli 2

2

0

2

4

SNÖ231

Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları

0

2

1

3

SNÖ240

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi

3

0

3

5

SNÖ232

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

3

0

3

6

SNÖ241

Türkçe Öğretimi

3

0

3

5

 

TOPLAM

15

2

16

30

 

TOPLAM

17

2

18

30

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. YARIYIL

VI. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT11

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

EGT10

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

EGT12

Eğitimde Ahlâk ve Etik

2

0

2

3

EGT09

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

EGTS

Seçmeli 3

2

0

2

4

EGTS

Seçmeli 4

2

0

2

4

GKS

Seçmeli 3

2

0

2

3

GKS

Seçmeli 4

2

0

2

3

SNÖS

Seçmeli 3

2

0

2

4

SNÖS

Seçmeli 4

2

0

2

4

SNÖ350

Hayat Bilgisi Öğretimi

3

0

3

5

SNÖ360

Sosyal Bilgiler Öğretimi

3

0

3

5

SNÖ351

Matematik Öğretimi 1

3

0

3

4

SNÖ361

Matematik Öğretimi 2

3

0

3

4

SNÖ352

Fen Öğretimi

3

0

3

4

SNÖ362

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi

3

0

3

4

 

TOPLAM SAAT

19

0

19

30

 

TOPLAM SAAT

19

0

19

30

 

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT15

Öğretmenlik Uygulaması 1

2

6

5

10

EGT16

Öğretmenlik Uygulaması 2

2

6

5

12

EGT14

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

2

0

2

3

EGT13

Okullarda Rehberlik

2

0

2

3

EGTS

Seçmeli 5

2

0

2

4

EGTS

Seçmeli 6

2

0

2

4

SNÖS

Seçmeli 5

2

0

2

4

SNÖS

Seçmeli 6

2

0

2

4

SNÖ470

Müzik Öğretimi

3

0

3

4

SNÖ480

Karakter ve Değer Eğitimi

2

0

2

3

SNÖ471

İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi

3

0

3

5

SNÖ481

Görsel Sanatlar Öğretimi

3

0

3

4

 

TOPLAM SAAT

14

6

17

30

 

TOPLAM SAAT

13

6

16

30

 

Genel Toplam

T

U

K

AKTS

Saat

Yüzde

Meslek Bilgisi

44

12

50

88

56

35

Genel Kültür

26

2

27

42

28

19

Alan Eğitimi

64

2

65

110

66

46

TOPLAM

134

16

142

240

150

100

 

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLERİ

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

SNÖS01

Afetler ve Afet Yönetimi

2

0

2

4

SNÖS02

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

4

SNÖS03

Çocuk Psikolojisi

2

0

2

4

SNÖS04

Geleneksel Çocuk Oyunları

2

0

2

4

SNÖS05

İlkokul Ders Kitapları İncelemesi

2

0

2

4

SNÖS06

İlkokul Programı

2

0

2

4

SNÖS07

İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları

2

0

2

4

SNÖS08

Kapsayıcı Dil Öğretimi

2

0

2

4

SNÖS09

Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi

2

0

2

4

SNÖS10

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

2

0

2

4

SNÖS11

Sosyal Beceri Öğretimi

2

0

2

4

SNÖS12

Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim

2

0

2

4

 

MESLEK BİLGİSİ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS LİSTESİ VE KODLARI

 

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri (Zorunlu)

 

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri (Seçmeli)

I. Sınıf Dersleri

T

U

K

AKTS

 

 

T

U

K

AKTS

EGT01 Eğitime Giriş

2

0

2

3

 

EGTS01       Açık              ve                   Uzaktan Öğrenme

2

0

2

4

EGT02 Eğitim Psikolojisi

2

0

2

3

 

-

-

-

-

-

EGT03 Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

3

 

EGTS03 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

2

0

2

4

EGT04 Eğitim Felsefesi

2

0

2

3

 

EGTS04 Eğitim Hukuku

2

0

2

4

EGT05 Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

 

EGTS05 Eğitim Antropolojisi

2

0

2

4

II. Sınıf Dersleri

T

U

K

AKTS

 

EGTS06 Eğitim Tarihi

2

0

2

4

EGT05 Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

 

EGTS07 Eğitimde Drama

2

0

2

4

EGT06 Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

 

EGTS08 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

2

0

2

4

EGT07          Öğretim        İlke                ve

Yöntemleri

2

0

2

3

 

EGTS09       Eğitimde      Program

Geliştirme

2

0

2

4

EGT08          Eğitimde      Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

EGTS10       Eğitimde      Proje Hazırlama

2

0

2

4

III. Sınıf Dersleri

T

U

K

AKTS

 

EGTS11 Eleştirel ve Analitik Düşünme

2

0

2

4

EGT09 Türk Eğitim Sistemi ve

Okul Yönetimi

2

0

2

3

 

EGTS12       Hastanede    Yatan

Çocukların Eğitimi

2

0

2

4

EGT10 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

 

EGTS13 Kapsayıcı Eğitim

2

0

2

4

EGT11 Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

 

-

-

-

-

-

EGT12 Eğitimde Ahlak ve Etik

2

0

2

3

 

EGTS15 Karşılaştırmalı Eğitim

2

0

2

4

 

EGTS16 Mikro Öğretim

2

0

2

4

IV. Sınıf Dersleri

T

U

K

AKTS

 

EGTS17 Müze Eğitimi

2

0

2

4

EGT13 Okullarda Rehberlik

2

0

2

3

 

EGTS18 Okul Dışı Öğrenme Ortamları

2

0

2

4

EGT14          Özel               Eğitim           ve Kaynaştırma

2

0

2

3

 

EGTS19 Öğrenme Güçlüğü

2

0

2

4

EGT15          Öğretmenlik Uygulaması-1

2

6

5

10

 

EGTS20       Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

2

0

2

4

EGT16          Öğretmenlik

Uygulaması-2

2

6

5

10

 

EGTS21 Sürdürülebilir Kalkınma

ve Eğitim

2

0

2

4

EGT17          Okullarda    RPD Uygulamaları 1

2

6

5

10

 

EGTS22 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

2

0

2

4

EGT18          Okullarda    RPD Uygulamaları 2

2

6

5

10

 

 

 

 

 

 

 

GENEL KÜLTÜR DERSLERİ (ZORUNLU)

 

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

AİT109

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

2

0

2

3

YDİ107

Yabancı Dil 1

2

0

2

3

GK01

Türk Dili 1

3

0

3

5

GK02

Bilişim Teknolojileri

3

0

3

5

AİT110

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

2

0

2

3

YDİ108

Yabancı Dil 2

2

0

2

3

GK03

Türk Dili 2

3

0

3

5

GK04

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

 

 

GENEL KÜLTÜR DERSLERİ (SEÇMELİ)

 

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GKS01

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

2

0

2

3

GKS02

Beslenme ve Sağlık

2

0

2

3

GKS03

Bilim Tarihi ve Felsefesi

2

0

2

3

GKS04

Bilim ve Araştırma Etiği

2

0

2

3

GKS05

Ekonomi ve Girişimcilik

2

0

2

3

GKS06

Geleneksel Türk El Sanatları

2

0

2

3

GKS07

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

2

0

2

3

GKS08

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

3

GKS09

Kariyer Planlama ve Geliştirme

2

0

2

3

GKS10

Kültür ve Dil

2

0

2

3

GKS11

Medya Okuryazarlığı

2

0

2

3

GKS12

Mesleki İngilizce

2

0

2

3

GKS13

Sanat ve Estetik

2

0

2

3

GKS14

Türk Halk Oyunları

2

0

2

3

GKS15

Türk İşaret Dili

2

0

2

3

GKS16

Türk Kültür Coğrafyası

2

0

2

3

GKS17

Türk Musikisi

2

0

2

3

GKS18

Türk Sanatı Tarihi

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. YARIYIL

                                                                                                                                              (T  U K)  AKTS

EGT01 Eğitime Giriş                                                                                                  (2  0  2)     (3)

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

 

EGT03 Eğitim Sosyolojisi                                                                                           (2  0  2)     (3)                                                                                                                                                                                                                    

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

 

AİT109 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1                                                             (2  0  2)     (3)

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

 

YDİ107 Yabancı Dil 1                                                                                               (2  0  2)     (3)

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

 

GK01 Türk Dili 1                                                                                                      (3  0  3)     (5)

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerara- sılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

 

 

 

GK02 Bilişim Teknolojileri                                                                                         (3  0  3)     (5)

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

 

SNÖ 110 İlkokulda Temel Matematik                                                                                  (3  0   3)     (5)

Sayı sistemleri ve hiyerarşik modeli, sayı sistemlerinin dört işleme göre kapalılık özellikleri, matematiksel modelleme, dört işlem içeren problem çözme ve kurma, 10’luk tabandaki bir sayıyı başka tabanlarda yazma ve başka tabanlarda yazılmış bir sayıyı 10’luk tabana çevirme, 10’luk tabanı dışındaki tabanlarda dört işlem, ispatlarıyla birlikte 2, 3, 4, 5 ve 10 için bölünebilme kuralları, en küçük ortak kat ve en büyük ortak bölen, kesir ve kesirlerle dört işlem, kesir ve oran ilişkisi, ondalık kesirde sayıların yazılması ve dört işlem, örüntü, temel geometrik şekiller, temel uzay geometri – geometrik cisimler ve açınımları ile ölçü kavramı ve temel ölçü birimleri ve bu konuların matematik öğretimin amaç, ilke ve ilkokul matematik programıyla ilişkisi.             

 

SNÖ111 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği                                                              (2  0  2)     (3)

Türkiye'nin yeri ve konumu: Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri, matematiksel konum özellikleri, özel konum özellikleri (komşular), ülke grupları özellikleri (siyasi, askerî, ekonomik, kültürel organizasyonlar), Türkiye'nin fiziki özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü), sosyoekonomik özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).

 

II. YARIYIL

EGT02 Eğitim Psikolojisi                                                                                           (2  0  2)     (3)

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

 

EGT04 Eğitim Felsefesi                                                                                              (2  0  2)     (3)

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

AİT110 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2                                                             (2  0  2)     (3)

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş de- nemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

 

YDİ108 Yabancı Dil 2                                                                                                (2  0  2)     (3)

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde ko- nuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

 

GK03 Türk Dili 2                                                                                                      (3  0  3)     (5)

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

 

SNÖ 120 Çevre Eğitimi                                                                                            (2  0  2)     (4)

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, toprakve su kaynakları, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar; ilkokul programlarında çevre eğitimi.

 

SNÖ 121 İlkokulda Temel Fen Bilimleri                                                                  (3  0  3)     (5)

Doğa/fen bilimlerinin konusu ve ilkeleri, fen biliminin temel kavramları, fen bilimlerinin diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, fen bilimleri öğretiminin amaçları, ilkokul programında yer alan fen bilimleri konularına ilişkin genel bilgiler, özellikleri ve günlük hayattaki karşılıkları ve kullanım alanları.

 

 

 

 

 

 

 

SNÖ 122 Türk Tarihi ve Kültürü                                                                             (2  0  2)     (4)

Türklerin ilk anayurdu-Anayurtta kurulan ilk uygarlıklar, Hunlardan önceki Türklerin yaşayışları, Hunlar: Büyük Hun Devleti-Kavimler göçü ve Avrupa Hunları-Akhunlar, Tolunoğulları-İhşitler-Karahanlılar- Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti-Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti (Kuruluş ve Yükşeliş dönemleri), Osmanlı Devleti (Duraklama ve Çöküş Dönemleri), Diğer Türk Devletleri (Azerbaycan-Kazakistan-Kırgızistan-Türkmenistan-Özbekistan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve toplulukları), Kültür ve Uygarlık.

 

III. YARIYIL

EGT05 Öğretim Teknolojileri                                                                                   (2  0  2)     (3)

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

 

EGT06 Türk Eğitim Tarihi                                                                                                   (2  0  2)     (3)

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21.yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

 

EGTS Seçmeli 1                                                                                                           (2  0  2)     (4)

 

GKS Seçmeli 1                                                                                                             (2  0  2)     (3)

 

SNÖS Seçmeli1                                                                                                           (2  0  2)     (4)

 

SNÖ 230 İlkokulda Drama                                                                                       (2  0  2)     (4)

Drama teriminin tanımı ve anlamı; psiko-drama, yaratıcı drama, eğitici drama sosyo-drama vb. kavramlar;

drama-oyun ilişkisi; eğitimde drama uygulamalarının tarihçesi; eğitimde dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları; drama ortamı ve öğretmen nitelikleri; dramanın değerlendirilmesi; alanın eğitim amaçlarına uygun drama örnekleri, örnekler geliştirilmesi ve uygulanması.

 

SNÖ231 Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları                                                 (0  2  1 )      (3)

Fen bilimleri öğretiminde laboratuvarın amacı ve önemi; laboratuvarda güvenlik; bilimsel yöntem,bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları; ilkokula yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi), deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama; basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örnekleri; grup çalışmaları.

 

 

 

 

SNÖ 232 İlkokuma ve Yazma Öğretimi                                                                   (3  0  3)     (6)

Okuma ve önemi, dinleme, konuşma, görsel okuma ve görsel sunu; okuma, yazma öğrenme alanları ve aralarındaki ilişki, Türkçenin özellikleri ve ilkokuma-yazma öğretimine etkisi; okuma ve yazma öğretim yaklaşımları, ilkokuma ve yazma öğretiminin amaç ve ilkeleri, ilkokuma ve yazma öğretimi açısından birinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin temel özellikleri; ilk okuma ve yazmaya hazır oluşluk (öğrenci) ve hazırlık (öğretmen), ilkokuma ve yazma öğretiminde başarısızlık ve nedenleri, ilkokuma ve yazma öğretiminde kullanılan araç-gereçler (araçların özellikleri, seçimi, oluşturulması ve kullanımı); ilkokuma ve yazma öğretiminde uygulanan yöntemler (tanımları, özellikleri, sınıflandırılması, uygulamaları, yöntemlerin üstünlük ve sınırlılıkları); ses temelli cümle yöntemi (tanımı, ilkeleri, özellikleri, aşamaları ve uygulaması), ses temelli cümle yönteminin aşamaları doğrultusunda okuma ve yazma öğretimi uygulamaları, kelime hazinesinin geliştirilmesi, ilkokuma ve yazmanın değerlendirilmesi, ilk okuma yazma öğretimi ve teknoloji kullanımı.

 

IV. YARIYIL

EGT07 Öğretim İlke ve Yöntemleri                                                                        (2  0  2)     (3)

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

 

EGT08 Eğitimde Araştırma Yöntemleri                                                                  (2  0  2)     (3)

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

 

EGTS Seçmeli 2                                                                                                          (2  0  2)     (4)

 

GKS Seçmeli 2                                                                                                              (2  0  2)     (3)

 

GK04 Topluma Hizmet Uygulamaları                                                                       (1  2  2)     (3)

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

 

SNÖS Seçmeli 2                                                                                                          (2  0  2)     (4)

 

 

 

 

 

 

SNÖ 240 Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi                                                          (3  0  3)     (5)

İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikleri dersi (1-4. Sınıflar) öğretim programıyla ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilkokul oyun ve fiziki etkinlikler dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar (ders planı, çalışma planları, ölçme araçları hazırlama ve uygulama), eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi.

 

SNÖ241 Türkçe Öğretimi                                                                                        (3  0  3)     (5)

Türkçe öğretiminde kullanılabilecek çağdaş yöntem ve teknikler; okuma, yazma, dinleme, konuşma, anlama becerilerinin geliştirilmesi; okuma güçlüklerinin tanılanması ve giderilmesi; okuma metinlerinin yapısı; şiirlerin, bilgilendirici ve hikâye edici metinlerin öğretimi, metinler arası okuma ve yazma; metinlerden anlam kurma, kelime hazinesinin geliştirilmesi, medya okuryazarlığı (görsel okuma ve sunu), okuma ve teknoloji kullanımı, metinlerden anlam kurmayla ilgili sorular ve türleri; okuma ve yazma yoluyla eleştirel düşüncenin geliştirilmesi; hızlı okuma ve teknikleri; ana fikir öğretimi ve yöntemleri; okumanın amaçları, türleri ve kuralları; okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlamanın değerlendirilmesi; İlkokul Türkçe programının incelenmesi, diğer derslerle ilişkisi konuları işlenecektir.

 

V. YARIYIL

 

EGT11 Sınıf Yönetimi                                                                                                 (2  0  2)     (3)

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

 

EGT12 Eğitimde Ahlak ve Etik                                                                                (2  0  2)     (3)

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, ve- liler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı dav- ranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

 

EGTS Seçmeli 3                                                                                                          (2  0  2)     (4)

 

GKS Seçmeli 3                                                                                                             (2  0  2)     (3)

 

SNÖS Seçmeli 3                                                                                                            (2  0  2)     (4)

 

 

 

 

 

 

 

SNÖ 350 Hayat Bilgisi Öğretimi                                                                               (3  0  3)     (5)

Hayat Bilgisi dersinin amaç, kavram ve içeriği, Türkiye’de Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi ve diğer ülkelerdeki Hayat Bilgisi dersi yaklaşımları; Hayat Bilgisi öğretim programının kazanım, beceri, kavram vb. özellikler yönünden incelenmesi, programda yer alan temalar ve temaların içerdiği kazanımların sınıflara göre dağılımı, Hayat Bilgisi öğretiminde temel öğretim becerileri, öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve tekniklerinin Hayat Bilgisi dersinde kullanımına ilişkin çalışmalar-örnekler, Hayat Bilgisi öğretiminde kaynak ve materyal kullanımı, Hayat Bilgisi dersinde değerler ve demokrasi eğitimi, Hayat Bilgisi Programı’na ilişkin örnek uygulamalar ve sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi.

 

SNÖ 351 Matematik Öğretimi 1                                                                               (3  0  3)     (4)

Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; matematik öğretiminin tarihçesi (Dünya'da ve Türkiye'de); matematik öğretiminde yararlanılacak öğretme ve öğrenme stratejileri; ilkokul matematik programının kapsamı, amacı ve özellikleri; belli başlı öğrenme kuramları ve matematik öğrenimi ile ilişkileri; matematik eğitiminde önemli beceriler, ilişkilendirme, temsiller, iletişim, akıl yürütme, problem çözme (stratejiler, aşamalar, problem türleri, vb.); bilgi teknolojilerini kullanma, çocukta sayı kavramının gelişimi (sayma öncesi gelişmeler, birebir eşleme, kardinal değer, birleştirme, ayırma, karşılaştırma, denklik, azlık, çokluk, vb.); basamak değeri, doğal sayıların oluşumu ve yapısal özellikleri; aritmetik işlemler, ilkokul matematik dersi programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.

 

SNÖ 352 Fen Öğretimi                                                                                             (3  0  3)     (4)

Fen ve fen eğitimine ilişkin temel kavramlar; fen, teknoloji, bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemin özellikleri, fen ve teknoloji okuryazarlığı, fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkileri, fen alanına yönelik tutumlar, fen öğretiminin amaçları, fen öğretiminin Türkiye ve Dünya’daki tarihsel gelişimi, yapılandırmacı yaklaşım ve fen öğrenme, bilişsel gelişim ve fen eğitimi, İlkokul fen programının özellikleri ve diğer derslerle ilişkisi, bilimsel süreç becerilerini geliştirme ve örnek uygulamalar.

 

VI. YARIYIL

EGT10 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme                                                              (2  0  2)     (3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

 

EGT09 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi                                                        (2  0  2)     (3)

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

 

EGTS Seçmeli 4                                                                                                         (2  0  2)     (4)

 

GKS Seçmeli 4                                                                                                            (2  0  2)     (3)

 

SNÖS Seçmeli 4                                                                                                          (2  0  2)     (4)

 

SNÖ 360 Sosyal Bilgiler Öğretimi                                                                             (3  0  3)    (5)

Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilkokul programındaki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, vb.), Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar.

 

SNÖ361 Matematik Öğretimi 2                                                                                  (3  0  3)    (4)

Kesirler, kesirleri öğrenmede öğrenci güçlükleri, kesirlerin farklı anlamları, kesir modelleri, denklik, karşılaştırma, sıralama, kesirlerle işlemler, ondalık kesirler, ondalık kesirlerle işlemler, geometri, çocukta geometrik düşüncenin gelişimi, 2 ve 3 boyutlu geometri konuları ve bunların öğretimi, ölçme ve ölçüler, çocukta ölçme fikrinin gelişimi, boyut, alan, hacim, zaman ölçümleri, tartma, paralarımız, veri yönetimi, tablo ve grafikler, matematik eğitiminde ölçme ve değerlendirme, çoklu ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri, ilkokul matematik dersi programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.

 

SNÖ 362 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi                                                      (3  0  3)    (4)

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretiminde temel kavramlar: din kültür-ahlak kavramları; İslamiyet ve diğer dinler; inanç kavramı: İslam dininde imanın koşulları, müslümanlığın temel ilkeleri; ibadet: ibadet kavramı; ahlak ve ahlakın birey ve toplumla ilgili esasları; yaşamın temel değerleri ve öğretimi; ilkokul din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programının incelenmesi; kazanımlar, içerik, öğretim yaklaşımları, öğrenmenin değerlendirilmesi.

 

VII. YARIYIL

EGT15 Öğretmenlik Uygulaması 1                                                                                     (2  6  5)     (10)

Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlemler yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bireysel ve grupla mikro-öğretim uygulamaları yapma; alana özgü et- kinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

 

EGT14 Özel Eğitim ve Kaynaştırma                                                                         (2  0  2)     (3)

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri;sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

 

EGTS Seçmeli 5                                                                                                          (2  0  2)     (4)

 

SNÖS Seçmeli 5                                                                                                           (2  0  2)     (4)

 

SNÖ 470 Müzik Öğretimi                                                                                          (3 0 3)       (4)

Müzik öğretim yöntem ve teknikleri, nota öğretimi teknikleri, ritm ve melodiden yararlanarak orff çalgılarıyla çocuklar için şarkıların düzenlenmesi, çalgının şarkı öğretiminde etkili kullanımı, oyun, müzik, dans, drama ve konuşma ilişkisi, müzik-estetik ilişkisi ile müziksel beğeninin geliştirilmesi, müzik dersi etkinliklerinin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesi, İlköğretim müzik programı ile ilgili etkinlik uygulamaları.

 

SNÖ 471 İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi                                                                 (3 0 3)       (4)

Türkçe ve İngilizce öğretimin karşılaştırılması, ilkokul düzeyinde İngilizce öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem, teknik ve uygulamalar, ilkokul yabancı dil dersi 2, 3 ve 4. sınıf öğretim programındaki ilgili konular, kazanımlar ve bunlara uygun etkinlik örnekleri.

 

VIII. YARIYIL

EGT16 Öğretmenlik Uygulaması 2                                                                                     (2  6  5)     (12)

Alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamaları yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.

 

EGT13 Okullarda Rehberlik                                                                                      (2  0  2)     (3)

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müdahaleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması.

 

EGTS Seçmeli 6                                                                                                          (2  0  2)     (4)

 

SNÖS Seçmeli 6                                                                                                            (2  0  2)     (4)

 

SNÖ 480 Karakter ve Değer Eğitimi                                                                         (2  0  2)     (3)

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/ değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

 

SNÖ 481 Görsel Sanatlar Öğretimi                                                                          (3  0  3)     (4)

Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, çocuklara görsel sanatları sevdirme ve kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerini sağlama; programa uygun sanat

etkinliklerini sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik disiplinleri bağlamında uygulama; görsel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi.

 

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER

SNÖS01 Afetler ve Afet Yönetimi                                                                            (2  0  2)     (4)

Afet ve risk kavramları; afet, risk ve zararlarının azaltılması; afet eğitimleri ve önemi; afetlere hazırlık, afetlere müdahale, afet iyileştirmesi; doğal ve beşeri afetler; afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri; iklim değişikliği ve meteorolojik afetler; Türkiye’de ve dünyada afet zararlarını azaltma çalışmaları; deprem yönetmeliği, afet yönetiminde etkinlik; afet y önetimi döngüsü, afet terminolojisi; afet yönetiminde koordinasyon, acil ve afet koordinasyon merkezleri; afet yönetiminde etik değerler, proje sunumları.

 

SNÖS02 Çocuk Edebiyatı                                                                                        (2  0  2)     (4)

Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi; çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi; çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi; niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması; öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar; çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, vb.) ve dilsel gereçlerin (sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

 

SNÖS03 Çocuk Psikolojisi                                                                                        (2  0  2)     (4)

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

 

SNÖS04 Geleneksel Çocuk Oyunları                                                                          (2  0  2)     (4)

Halk biliminde geleneksel çocuk oyunları, bu oyunların eğitimsel, kültürel değeri, unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş Türk kültüründeki çocuk oyunlarını hatırlama ve yeni nesillere aktarma; bu oyunların tanımı, önemi, kuralları, yetişkinlerle ve gruplarla oynanan geleneksel çocuk oyunları; geleneksel oyunlarının çocukların gelişim alanlarına etkisi; bu oyunları planlama ve uygulama.

 

SNÖS05 İlkokul Ders Kitapları İncelemesi                                                               (2  0  2)     (4)

Öğretmen adaylarının, ilkokulda ders kitabı seçiminde ve düzenlemede kullanılacak ilkeleri kavrayabilmesi; uygulamada kullanılan ders kitaplarını öğretim programı bakımından inceleyebilmesi; öğretim programında benimsenen kuram, yaklaşım, felsefe ve programın ögeleri (amaç, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri, değerlendirme) bakımından inceleyebilmesi ve ders kitaplarını bu ögeler ve ders kitabı hazırlamada dikkat edilen ölçütler (bilimsel dil, içerik ve fiziksel özellikler) bakımından inceleyebilmesi.

 

SNÖS06 İlkokul Programı                                                                                       (2  0  2)     (4)

Eğitim programlarıyla ilgili temel kavramlar; ilkokul öğretim programlarının ögeleri, amaçları (davranışsal hedefler, kazanımlar), alanları; ilkokul öğretim programlarının felsefi, tarihî, psikolojik ve sosyal temelleri konuları işlenecektir.

 

SNÖS07 İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları                                                  (2  0  2)     (4)

Türkiye’de eğitime etki eden coğrafi, sosyal ve ekonomik faktörler, kırsal ve dağınık yerleşim birimlerinde çocukların eğitim gereksinimlerini karşılama yolları; taşımalı eğitim, taşımalı eğitimin

avantajları ve dezavantajları; yatılı ilköğretim bölge okulları, yatılı ilköğretim okullarının avantajları ve dezavantajları; birleştirilmiş sınıflarda öğretim, birleştirilmiş sınıfları ortaya çıkaran nedenler, birleştirilmiş sınıflarda öğretimin temel dayanakları ve öğretim biçimini, birleştirilmiş sınıflarda öğretimin planlanması, sınıf yönetimi ve değerlendirme etkinlikleri ve birleştirilmiş sınıflarda öğretmenin görev ve sorumlulukları, dünyada birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamaları.

 

 

 

 

SNÖS08 Kapsayıcı Dil Öğretimi                                                                                (2  0  2)     (4)

Bu derste, tespit edilebilir zihinsel ve fiziksel engeli olmadığı hâlde düzeyine uygun okuma, yazma, konuşma, dinleme ve görsel okuryazarlık becerileri kazanamamış öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla, zenginleştirilmiş dil öğretim etkinlikleri hazırlama ve uygulama çalışmaları üzerinde durulur; ana dili farklı olan çocuklara nasıl okuma yazma öğretimi yapılacağıyla ilgili teknik, yöntem ve etkinlikler üzerinde durulur; farklı sosyo-ekonomik kesimlerden farklı düzeyde ön bilgilerle okula gelmiş ve bundan dolayı dil becerilerini kazanma ve kullanmada sorun yaşayan öğrencilerle, okul ve ev ortamında değişik nedenlerden dolayı (öğretmen değişikliği, uyum sağlayamama, ev şartlarının yetersizliği, aile içi şiddet ve geçimsizlik vb.) dil becerilerini yeterli düzeyde kazanıp kullanamayan öğrencilere nasıl öğretim yapılacağı hususları üzerinde durulur; göç yoluyla gelen çocuklara Türkçenin yabancı dil/ikinci dil olarak öğretimi ve öğretim sürecinde kullanılan yaklaşımlar, yöntemler, teknikler ve uygulamalar.

 

SNÖS09 Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi                                                         (2  0  2)     (4)

Risk faktörleri ve etkileri, risk faktörlerinin yarattığı çocuk grupları; sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar, sektörlere bağlı çalışan çocuklar, parçalanmış aile çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar, suça yönelmiş çocuklar, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar, gelişimsel açıdan risk altındaki çocuklar, elverişsiz çevresel koşullarda yaşayan çocuklar ve özellikleri, eğitimlerindeki kritik unsurlar, alınabilecek önlemler, risk altındaki çocukların eğitimlerine yönelik Türkiye’de ve diğer ülkelerde uygulanan projeler.

 

SNÖS10 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi                                                   (2  0  2)     (4)

Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.

 

SNÖS11 Sosyal Beceri Öğretimi                                                                                (2  0  2)     (4)

Sosyal beceri kavramının tanımı, boyutları, boyutların birbirleriyle ilişkisi; öğrencilere sosyal becerisi kazandırma ve becerileri genelleme yöntem ve tekniklerin seçimi; hedef becerilerin seçimi; beceriyi analiz yapma, çocuğa model olma, çocuklara rol oynattırma ve beceriyi prova ettirme; çocuklara beceriyi tekrar ettirme; çocukların performanslarını değerlendirme; sosyal becerileri genelleştirme ve ilkokul ders programlarının incelenmesi; derslerdeki becerilerin belirlenmesi ve örnek etkinlik uygulamaları konuları işlenecektir.

 

 SNÖS12 Türk Kültüründe Çocuk ve Eğitim                                                          (2  0  2)     (4)

Kültürün tanımı; eğitim ve kültür ilişkisi; çocuk gelişimi ve eğitimde kültürün yeri; Türk kültürünün gelişimi ve özellikleri; Türk kültüründe çocuk; Türk toplumda ve ailede çocuğun yeri ve değeri,

 

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER

 

GKS01 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele                                                           (2  0  2)     (3)

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlam da risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

GKS02 Beslenme ve Sağlık                                                                                         (2  0  2)     (3)

Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım.

 

GKS03 Bilim Tarihi ve Felsefesi                                                                                (2  0  2)     (3)

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

 

GKS04 Bilim ve Araştırma Etiği                                                                               (2  0  2)     (3)

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

 

GKS05 Ekonomi ve Girişimcilik                                                                             (2  0  2)     (3)

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.

 

GKS06 Geleneksel Türk El Sanatları                                                                        (2  0  2)     (3)

Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.

 

GKS07 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi                                                           (2  0  2)     (3)

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.

 

 

 

 

 

GKS08 İnsan İlişkileri ve İletişim                                                                             (2  0  2)     (3)

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşım- lar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.

 

GKS09 Kariyer Planlama ve Geliştirme                                                                   (2  0  2)     (3)

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

 

GKS10 Kültür ve Dil                                                                                                  (2  0  2)     (3)

Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.

 

GKS11 Medya Okuryazarlığı                                                                                    (2  0  2)     (3)

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.

 

GKS12 Mesleki İngilizce                                                                                            (2  0  2)     (3)

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluştur- ma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.

 

GKS13 Sanat ve Estetik                                                                                              (2  0  2)     (3)

Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve postmodern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak.

 

 

GKS14 Türk Halk Oyunları                                                                                      (2  0  2)     (3)

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöresel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları.

 

GKS15 Türk İşaret Dili                                                                                             (2  0  2)     (3)

İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.

 

GKS16 Türk Kültür Coğrafyası                                                                               (2  0  2)     (3)

Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.

 

GKS17 Türk Musikisi                                                                                                (2  0  2)     (3)

Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.

 

GKS18 Türk Sanatı Tarihi                                                                                         (2  0  2)     (3)

Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.

 

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER

 

EGTS01 Açık ve Uzaktan Öğrenme                                                                         (2  0  2)     (4)

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

 

 

 

 

EGTS03 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu                                             (2  0  2)     (4)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

 

EGTS04 Eğitim Hukuku                                                                                           (2  0  2)     (4)

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

 

EGTS05 Eğitim Antropolojisi                                                                                    (2  0  2)     (4)

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

 

EGTS06 Eğitim Tarihi                                                                                                (2  0  2)     (4)

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

 

EGTS07 Eğitimde Drama                                                                                          (2  0  2)     (4)

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

 

EGTS08 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler                                                            (2  0  2)     (4)

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

 

 

 

 

 

 

EGTS09 Eğitimde Program Geliştirme                                                                   (2  0  2)     (4)

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

 

EGTS10 Eğitimde Proje Hazırlama                                                                          (2  0  2)     (4)

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

 

EGTS11 Eleştirel ve Analitik Düşünme                                                                    (2  0  2)     (4)

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

 

EGTS12 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi                                                       (2  0  2)     (4)

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

 

EGTS13 Kapsayıcı Eğitim                                                                                         (2  0  2)     (4)

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcıeğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

 

EGTS15 Karşılaştırmalı Eğitim                                                                                 (2  0  2)     (4)

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.

 

EGTS16 Mikro Öğretim                                                                                           (2  0  2)     (4)

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

 

EGTS17 Müze Eğitimi                                                                                              (2  0  2)     (4)

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

 

EGTS18 Okul Dışı Öğrenme Ortamları                                                                   (2  0  2)     (4)

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

EGTS19 Öğrenme Güçlüğü                                                                                                  (2  0  2)     (4)

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

 

EGTS20 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama                                                    (2  0  2)     (4)

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

 

EGTS21 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim                                                          (2  0  2)     (4)

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

 

EGTS22 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme                                                (2  0  2)     (4)

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.

 

Türkçe