Diller

Genel Bilgi

Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı 1998-1999 yılları arasında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından açılmıştır.

Bünyesinde 2 Doç. Dr., 3 Dr. Öğrt. Üyesi ve 2 Arş. Gör. olmak üzere 7 akademik personel barındırmaktadır. Öğrenim gören öğrenci sayısı 300 dür. 

Program kapsamında modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır.

Bölüm mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde iş bulma imkanına sahiptir.

 

Türkçe